Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Bijeenkomst St. Servaas Processie

Op zondag 26 mei is het weer zover: Feest van St Servatius, patroonheilige van Nunhem. Dit jaar wederom gevierd met de jaarlijkse Servaasprocessie. Minstens één van de allermooiste gebeurtenissen in Nunhem en die een traditie heeft van méér dan honderd jaar.

Voorafgaand aan de processie zijn er heel wat voorbereidingen; maar ook het behoud en continuering van de processie voor de komende jaren is van belang. Graag willen wij u uitnodigen op vrijdag 10 mei om 20.00 uur bij hotel, café restaurant Houben, om de voorbereidingen en deelname door te spreken.

Op de agenda staan de volgende punten:

1 Opening

2 Werkzaamheden rondom de kapel, controle banken, harken, enz. (zaterdag 18 mei a.s.) route & Servaasbrug controleren

3a Bezetting vaandel-, hemel-,en Servaasbeelddragers, enz.

3b Zorg en organisatie van Maagden, pages,

Lam Gods-dragers misdienaars (graag hulp van ouders van kinderen v.d.basisschool, buurtver. Sjan.)

4 Bloementapijt en versiering evenals geluidsinstallatie.

5 Mededeling Servaasbroederschap

6 Rondvraag en sluiting.

Wij hopen op een goede opkomst van iedereen die deze unieke processie een warm hart toedraagt.

De volledige uitnodiging kunt u hier inzien/downloaden!