Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Buggenumse  Veld

Enige tijd geleden heeft de adviesgroep Buggenumse veld vergaderd. De groep waarin vertegenwoordigers zitten van dorpsraad Buggenum, Nunhem en Neer, Staatsbosbeheer en grond bezitters in het Buggenumse veld die de gemeente adviseert  over het besteden van de gelden die Nunhems Zaden in een fonds heeft moeten storten in verband met de uitbreiding aan de overkant van de Napoleonsweg.

Wat heeft het overleg tot nu toe opgeleverd?  In het eerste jaar hebben we via de nota “Tussen Servaas en Maas” een aantal projecten voorgesteld waarvan het project “de patrijs” het eerst ter hand genomen is. Een tiental grondbezitters heeft een stuk land ter beschikking gesteld om er een bloemenmengsel in te zaaien. Het zaad dat deze bloemen maken is voer voor o.a. de patrijs. Verder hebben insecten, waar het tegenwoordig heel slecht gaat, er voedsel vandaan kunnen halen. Deze insecten zijn dan weer voedsel voor vogels. De percelen zijn te herkennen aan de bordjes die er bij geplaatst zijn.

Zijn er resultaten geboekt?  Monitoring heeft opgeleverd dat het aantal patrijzen en fazanten  is toegenomen, nog niet spectaculair maar verbetering is merkbaar. Of de weidevogels er ook van geprofiteerd hebben is nog niet duidelijk maar het zijn er ook niet minder geworden, even afwachten.

Planten moeten ook langer op de akker blijven staan omdat ze schuilgelegenheid bieden aan patrijzen- en fazantenkuikens. Er is echter een spelbreker, de vos. De kuikens van de patrijzen zijn voedsel voor  vossen die uit de Leudalse bossen. Doen we daar niets aan dan groeit het aantal patrijzen natuurlijk niet.

Daarom heeft de adviesgroep aan de gemeente gevraagd een aanvullend krediet ter beschikking te stellen voor de aanschaf van een aantal vossen vangkooien.

De adviesgroep heeft ook voorgesteld het project patrijs de komende 10 jaar voort te zetten en daar geld voor te reserveren. De Provincie Limburg heeft een deel van het project patrijs overgenomen omdat ze het meer dan de moeite waard vinden.

Een verzoek van de Wildbeheerseenheid om een drone aan te mogen schaffen om ook vanuit de lucht de vossen, patrijzen en vogels te kunnen volgen wordt niet gesteund.

De aanleg van een tweetal paddenovergangen in de Servaasweg is bij openbare werken van de gemeente gelegd om te zien of zij dit kunnen realiseren, dat is waarschijnlijk goedkoper dan een extern bedrijf.

Het onderzoek naar het verloop van Romeinse wegen in het Buggenumse veld zal mogelijk door andere instanties uitgevoerd worden omdat het archeologie betreft.

Daarna kan nagedacht worden over een eventuele toeristische invulling.

De raad is nog niet akkoord met het voorstel om de Neerse schans te herstellen.