Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Dorpsconcert Muziekvereniging Nunhem

Op zondag 7 juli trakteerde de muziekvereniging Nunhem inwoners en andere belangstellenden op een schitterend zomerconcert op het Herman Meddensplein.

Boven het podium had men een parachute opgehangen zodat de muzikanten niet in de zon hoefden te kijken. Vóór het podium stonden stoelen voor de belangstellenden die in grote getale naar het plein gekomen waren om te horen hoe onze muziekvereniging iedereen prettig de vakantie instuurden.

Voorafgaand aan de uitvoering werd officieel afscheid genomen van Hans Breuls die de muziekvereniging zeven jaar als dirigent geleid heeft en daarvoor waren alleen maar lovende woorden. Joep Schrader werd vervolgens officieel geïntroduceerde als de nieuwe dirigent.

Voor de pauze werd er o.m. filmmuziek gespeeld uit Arnoud the World, Rikudin en The Lion King. Tijdens ieder muziekstuk werden er heerlijke hapjes en drankjes geserveerd uit het land waar de muziek betrekking op had. Met dank aan Yvonne Weikert en de mensen die haar daarbij hebben geholpen!

Voor de kinderen was er ook nog een verrassing. Ze konden met een stok tegen een “Piñata” slaan waar snoep in zat. Het was de bedoeling dat deze stuk zou gaan waardoor de snoep op de grond zou vallen en beschikbaar kwam voor de kinderen. Dat lukte uiteraard!

Na de pauze nam Leon Linssen als voorzitter van de sympathisantenvereniging het woord en deelde mee dat zijn vereniging een bedrag had overgemaakt van € 1000,00. De voorzitter van de muziekvereniging nam dit fraaie bedrag uiteraard met een brede glimlach in ontvangst.

Daarna werd Jean-Peter Adams gehuldigd omdat hij al 25 jaar deel uitmaakt van de muziekvereniging. Hij ontving de bondsspeld terwijl zijn vrouw een bos bloemen ontving voor alle uren dat Peter in de weer is geweest voor de vereniging.

Na de pauze speelde het orkest o.m. Mexican Trumpets, waarbij de trompettisten en dirigent getooid werden met een grote sombrero alsmede diverse andere internationale muziekstukken. Het concert werd afgesloten met het ten gehore brengen van Torre de Fuego.

Het was een mooie/geslaagde en vooral gezellige middag die absoluut voor herhaling vatbaar is!

Tekst: Bart v.d. Venne, foto’s: Bart v.d. Venne en Wil Vogelaar