Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Dorpsraad

Doelstelling

De dorpsraad is in oktober 2006 opgericht op initiatief van enkele bewoners. De aanleiding was de samenvoeging van gemeentes en de gevolgen voor de kleine kern Nunhem.

Het uitgangspunt is het behouden en vergroten van de leefbaarheid in de kleine kern. De taakopvatting is:

  • Geen politieke bemoeienis;
  • Geen meningsvorming maar inventariseren en communiceren;
  • Concentreren op de kleine kern Nunhem.

Bestuur

Voorzitter:  Vacant, waarneming door Dorien Peeters
Secretaris: Dorien Peeters
Penningmeester: Ans Hermans
Bestuurslid en afgevaardigde in het dorpsradenoverleg: Bart van de Venne
Bestuurslid en notulist: Yvonne Sanders
Bestuurslid: Erik Eussen
Bestuurslid: Huite Vogelaar

Contact

Dorien Peeters
Molenbergstraat 21
6083 AW Nunhem

Tel: 0475 – 59 33 69
E-mail: info@dorpsraadnunhem.nl

De Dorpsraad Nunhem en de relatie met de gemeente Leudal.

Deze relatie is vastgelegd in het Convenant Dorpsraden:

convenant-dorpsraden-leudal-2010

convenant-dorpsraden-2016