Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Huwelijk, geboorte of overlijden? Mail de redactie!

Voeg s.v.p. kaarten/foto’s toe!

Heeft u nieuws of een mooie foto? Mail de redactie!

Ôs Dörp

Wat maakt een Leudals dorp tot ‘Ôs Dörp’? In het ene dorp is het de rijke historie of mooie natuur. In het andere de recreatieve aantrekkelijkheid of een bloeiend verenigingsleven. Wat is dit in uw dorp? Wat maakt de 16 dorpen van Leudal tot ‘Ôs Dörp’?

Kracht van elk dorp

Om onze samenleving toekomstbestendig te maken, moeten we samen op zoek naar de kracht van elk dorp:

  • Hoe kunnen we ons landelijk wonen bewaren?
  • Hoe houden we ons dorp vitaal?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het ook in de toekomst fijn wonen, werken, ontwikkelen, recreëren en ontmoeten is in de dorpen van Leudal?
  • En hoe doen we dit, rekening houdend met de veranderende samenstelling van onze bevolking?

Dit zijn uitdagende vragen aan onze gemeenschap. Door gezamenlijk de puzzel van de antwoorden te leggen, maken we samen een toekomst die ons nog meer verbindt.

Participatietraject Ôs Dörp

Ôs Dörp zoekt aansluiting bij lokale initiatieven, legt verbindingen en ondersteunt nieuwe initiatieven. Als 1 van de partners bekijkt de gemeente samen met alle betrokkenen hoe bijvoorbeeld sportvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen in de toekomst worden vormgegeven. Voor ondersteuning van dergelijke initiatieven vanuit de gemeenschap heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld.

Het traject van Ôs Dörp voerde vanaf 10 september 2015 gesprekken in elk dorp van Leudal. In deze gesprekken met verenigingen, besturen van accommodaties en voorzieningen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere geïnteresseerde inwoners komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat zijn de toekomstige behoeften en kansen van het dorp?
  • Hoe gaan we deze gezamenlijk realiseren binnen de beschikbare middelen?
  • Wat betekent dit voor onze accommodaties, voorzieningen, subsidies en vastgoed?

Leudal telt veel actieve verenigingen en inwoners. Er gebeurt al erg veel, daar zijn we trots op. De gemeente wil meer ruimte geven aan deze initiatieven van burgers. We gaan met elkaar over creatieve oplossingen praten met daarbij een ondersteunende rol van de gemeente. Met als resultaat heldere afspraken voor een vitale toekomst.

Meer informatie

Voor meer informatie kijk onderstaand bij de veelgestelde vragen of neem gerust contact op met de gebiedsregisseurs Vic Pennings en Henk Rademakers of met Joris Snoeren van bureau dorpsraden: tel. (0475) 85 90 00 of via bureaudorpsraden@leudal.nl.

 

Bron: Informatie over het initiatief Os Dorp op de site van Leudal

 

Presentatie van de Gemeente Leudal bij de bijeenkomst Ôs Dörp op 24 september 2015:  presentatie-nunhem-gemeente

Tijdens de bijeenkomst zijn de initiatieven van de inwoners en de Dorpsraad Nunhem samengevat: samenvatting-initiatieven-os-dorp-dorpsraad-nunhem

 

Voor de aktuele stand van zaken: neem kontakt met de secretaris van de Dorpsraad Nunhem via  info@dorpsraadnunhem.nl

Terug