Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Huwelijk, geboorte of overlijden? Mail de redactie!

Voeg s.v.p. kaarten/foto’s toe!

Heeft u nieuws of een mooie foto? Mail de redactie!

Wensbus

De wensbus is een vervoermiddel ter beschikking gesteld door de Provincie Limburg voor iedereen in het gebied dat ligt rond de kernen Baexem, Buggenum, Haelen, Heythuysen, Heibloem, Horn, Hornerheide, Neer, Nunhem en Roggel.

De Stichting Wensbus Leudal is de vergunninghouder. Leden van de seniorenvereniging Nunhem, Buggenum en Neer begeleiden de chauffeurs, allen vrijwilligers,  en zorgen er voor dat de bus van maandag tot vrijdag op de weg is.

We kunnen een beroep doen op 20 vrijwilligers die, gemiddeld, één keer in de vier weken  de bus rijden van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Passagiers kunnen de bus bestellen op nummer 06 – 13 23 28 94.  Ze krijgen dan de chauffeur van de dag aan de lijn die afspraken maakt over het tijdstip waarop de passagier wenst opgehaald te worden en weer thuisgebracht.

We geven de voorkeur aan het bestellen van een rit minimaal één dag voor de dag dat u reizen wil. We kunnen dan zien of de gewenste  reis in het schema past, op de dag zelf is dat vaak niet mogelijk. Na de afspraak wordt u aan de deur opgehaald en ook weer thuisgebracht.

Als u een rit wil maken binnen een dorp  bv. van Nunhem naar Nunhem  is de ritprijs  € 1,00

Als u een rit wil maken tussen twee naast elkaar gelegen dorpen bv. van Buggenum naar Haelen  kost de rit € 2,00

Als u een of meer kernen overslaat,  u reist bv. van Neer via Heythuysen naar Hornerheide kost een rit € 3,00.

Deze prijzen gelden vanaf 1 april 2017.

Op zaterdag en zondag kan ook van de wensbus gebruikt gemaakt worden als er een chauffeur beschikbaar is.

De prijs voor de wensbus buiten de normale rijtijden is € 1,00 per km vanaf de parkeerplaats ongeacht het aantal personen.
In zo’n geval kunt u ruim van tevoren contact opnemen met B. van de Venne  0475 – 51 -09 78

Voelt u er iets voor om ook als vrijwilliger op de wensbus te gaan rijden neem dan contact op met B. van de Venne  Kampweg 20  6083  BH  Nunhem  of via 0475 – 51 09 78.

Per 1 september rijdt er ook een wensbus vanuit Heibloem. Om concurrentie te voorkomen zijn er een aantal afspraken gemaakt.

  • Wensbus Heibloem vervoert passagiers vanuit Heibloem
  • Wensbus Leudal zal geen passagiers vanuit Heibloem vervoeren naar haar verzorgingsgebied en terug. Wensbus Leudal zal geen passagiers werven in Heibloem. Aanvragen voor vervoer door passagiers woonachtig in Heibloem zullen door Wensbus Leudal niet worden gehonoreerd.
  • Wensbus Heibloem zal geen passagiers vervoeren die woonachtig zijn in het verzorgingsgebied van Wensbus Leudal en die vervoerd wensen te worden binnen het verzorgingsgebied van Wensbus Leudal. Aanvragen voor vervoer vanuit het verzorgingsgebied van Wensbus Leudal naar bestemmingen in het verzorgingsgebied van Wensbus Leudal zullen door Wensbus Heibloem niet worden gehonoreerd. Wensbus Heibloem zal geen passagiers werven in het verzorgingsgebied van Wensbus Leudal.
  • Vanuit het verzorgingsgebied van Wensbus Leudal kunnen, in overleg met Wensbus Leudal, door Wensbus Heibloem passagiers worden vervoerd naar bestemmingen buiten het verzorgingsgebied van Wensbus Leudal. Als voorbeeld, passagiers vanuit Roggel naar Peel & Maas. Passagiers met een dergelijke bestemming zullen, met in achtneming van de door de Provincie Limburg gestelde maximale reisduur, door Wensbus Leudal worden doorverwezen naar Wensbus Heibloem.
  • De tijdstippen waarop beide wensbussen rijden wordt vastgesteld door de afzonderlijke besturen.
  • Beide organisaties hanteren voorlopig eigen tarieven. Op termijn zal gestreefd worden naar gelijkstelling van de tarieven voor de beide wensbussen.
  • De besturen van de beide wensbus organisaties hebben de intentie om in goed overleg samen het wensbusvervoer in hun verzorgingsgebieden en vanuit hun standplaatsen te regelen. Er zal naar worden gestreefd zo weinig mogelijk passagiers teleur te stellen vanwege de het niet beschikbaar hebben van vervoer op het gewenste moment. Zo nodig zullen beide organisaties, bij capaciteitsproblemen, over en weer vragen om ritten over te nemen.

De wensbus Heibloem is te bereiken op nummer 06 -16817010.
Kijk voor informatie ook op www.wensbusheibloem.nl

en voor informatie over Wensbus Leudal op www.wensbusleudal.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug