Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Herbestemming “De Jonker”

Donderdag 27 september organiseerde de dorpsraad Nunhem een informatieavond over de mogelijk herbestemming van het oude voetbalveld in Nunhem.
Tegen 20.00 uur was de zaal gevuld met zo’n 40 belangstellenden. De voorzitter heette met name Wethouder Jansen en gebiedsregisseur Vic Pennings van harte welkom.

Na het welkomstwoord door de dagvoorzitter kregen de verschillende groepen, te weten Jong Nederland, de particuliere hondenbezitters, De Nunhemse en Haelense jongeren i.s.m. jongerenwerk van Synthese, KVW Haelen / Nunhem en de stichting SJAN, die mogelijk gebruik gaan maken van de Jonker, de gelegenheid te vertellen wat ze op het terrein van plan zijn te gaan doen in de toekomst. Na iedere afzonderlijke presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de desbetreffende groep.
De presentaties werden over het algemeen positief beoordeeld door de aanwezigen alleen bij die van de jongeren werden nogal wat vraagtekens gezet omdat men vreest dat de overlast door jongeren op het voetbalveld en er om heen er alleen maar zal toenemen.
Ook werden opmerkingen gemaakt m.b.t. het storten van grond uit de vijvers in Haelen. Wethouder Jansen deelde mee dat de gestorte grond opgeruimd zal worden. De dagvoorzitter verzocht de wethouder met klem aandacht te hebben voor en op te treden tegen jongeren die regelmatig overlast veroorzaken zodat de goede niet hoeven te lijden onder de kwade.

Met de gemaakte opmerkingen gaan de deelnemende groepen aan het project “herbestemming de Jonker” aan de slag en zullen in een later stadium als zaken nog concreter geworden zijn zo nodig nog een voorlichtingsavond organiseren.