Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Herman Meddensplein (2)

Zoals eerder gemeld beziet de Dorpsraad momenteel of er een upgrade mogelijk is van het Herman Meddensplein. Inmiddels zijn hierover drie partijen benaderd, namelijk de Gemeente Leudal, Nunhems Zaden/BASF en Hans Neelen.

De gemeente heeft aangegeven mee te willen denken en dat als het om “vergroening” van het plein gaat er mogelijk bestaande budgetten kunnen worden aangesproken. Hans Neelen heeft ook aangegeven (op afstand) een bijdrage te willen leveren. En Nunhems Zaden heeft aangegeven op dit moment niet mee te kunnen doen.

Al met al voor de Dorpsraad voldoende reden om het project door te starten.

Na de carnaval zullen er een drietal korte bijeenkomsten worden belegd. Deze sessies moeten gaan resulteren in een gedragen en goed onderbouwd voorstel richting de gemeente Leudal. Hierbij worden omwonenden van het plein nadrukkelijk opgeroepen om mee te doen/denken. Maar ook andere geïnteresseerden zijn hierbij natuurlijk welkom. Aanmelden kan via redactie@dorpsraadnunhem.nl.