Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Herman Meddensplein (5)

Dinsdag 17 september is de werkgroep Herman Meddensplein voor een 2e keer bijeen geweest. Hierbij zijn de ideeën uit de eerste bijeenkomst aangescherpt en is er nagedacht hoe we de planvorming richting inwoners van Nunhem en de gemeente Leudal gaan vormgeven. Een aantal hoofdlijnen hiervan (kaders/ uitgangspunten/doelgroepen) kunnen we, onder voorbehoud, al vast met u delen.

Zo willen we in de planvorming het plein, net als nu, multifunctioneel houden. D.w.z. er moeten activiteiten van velerlei aard op kunnen plaatsvinden. Denk aan parkeren, maar ook aan recreatie en festiviteiten. Ook willen we het plein vergroenen. Hierbij proberen we de groenstrook langs de Haelense beek tussen het plein en de St. Jobkapel mee te nemen. En we richten ons in de plannen uiteraard op alle Nunhemmers (jong tot oud), maar ook op fiets-, wandeltoeristen en geocaching.

Heel erg concreet is het bovenstaande nog niet maar dat komt omdat er nog een hoop moet gebeuren. Zaken moeten worden uitgetekend, uitgerekend en uitgeschreven (businesscase) en er zal veel overleg gaan plaatsvinden met alle betrokkenen. Denk hierbij aan in- en aanwoners, ondernemers, verenigingen en de gemeente Leudal. Op 2 oktober gaan de werkgroep leden verder en gaan we tekenen en rekenen.

Zodra er meer te melden is zullen we dat hier doen. We zouden het op prijs stellen als u ons laat weten wat u er van vindt. Dan kan via info@dorpsraadnunhem.nl of via onze Facebook pagina https://www.facebook.com/nunhemsnieuws/. Maar u kunt natuurlijk ook altijd een van onderstaande werkgroep leden aanspreken!

Yvonne Weikert, Roger Jeurninck, Laurens Zaman of Huite Vogelaar