Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Herman Meddensplein


De Dorpsraad bekijkt momenteel of er voldoende draagvlak te vinden is voor een update van het Herman Meddensplein. Hiertoe is in eerste instantie contact gelegd met de gemeente Leudal en een tweetal Nunhemse ondernemers. Afhankelijk van wat dit oplevert willen we ook andere geïnteresseerden/belanghebbenden uitnodigen met ons mee te denken.

Het doel is het plein mooier te maken waarbij het praktische aspect niet verloren mag gaan.

Wij houden u van het verdere verloop op de hoogte!