Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Nunhem in Actie; Processie & Kermis

Op de jaarvergadering van Dorpsraad Nunhem werd onlangs op interactieve wijze bepaald waar de inwoners van Nunhem, in samenwerking met Dorpsraad Nunhem, van vinden dat energie in gestoken kan worden ter ondersteuning aan de leefbaarheid in het dorp.
Uit de onderwerpen Toerisme, Dorpsaccommodaties, Dagvoorziening, Sport, Vrijwilligerslijst, (herinrichting / aankleding) Herman Meddensplein, Burenhulp werden 4 onderwerpen gekozen, en de eerste mogelijkheden met elkaar verkent. In totaal werden 163 stemmen uitgebracht.

Gekozen werd voor

Dorpsaccommodaties 47 stemmen
Vrijwilligerslijst 29 stemmen
Processie & Kermis 28 stemmen
Burenhulp 25 stemmen

Toerisme (13 stemmen), Dagvoorziening (11 stemmen), Sport (6 stemmen) en herinrichting / aankleding Herman Meddensplein (4 stemmen) vielen af. Van de mogelijkheid andere onderwerpen in te brengen werd geen gebruik gemaakt.

Hoe verder?

In mei, juni en september / oktober komen er 3 gespreksrondes waarin de (on)mogelijkheden dieper verkent gaan worden.

10 mei Onderwerpen Burenhulp & Vrijwilligerslijst
Juni Dorpsaccommodaties
September / oktober Processie & Kermis

De exacte data voor juni en september / oktober worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.
De inwoners die zich opgaven voor deelname ontvangen een uitnodiging via email. Was je niet aanwezig op de jaarvergadering, en wil je wel meepraten over deze belangrijke onderwerpen voor Nunhem, dan ben je altijd welkom. Meld je dan aan via [email protected]

In de nabije toekomst komt Nunhem in Actie. Help jij ook mee?
Een korte weergave van de verkenning bij het onderwerp: Processie & Kermis

Twee activiteiten die behoren tot de tradities van Ons Nunhem.
(On)losmakelijk verbonden met elkaar. Perceptie van de dorpsinwoners met elkaar in gesprek waren over de toegevoegde waarde voor Nunhem.
Processie moet, kermis mag blijven! Samenzijn is essentieel voor de leefbaarheid in Nunhem. Kijk op welke manier de activiteiten mogelijk een nieuw jasje zouden kunnen aanpassen.

Suggesties voor Processie: heb aandacht voor kinderen
Suggesties voor Kermis: minder aantal dagen