Nunhem, dat zijn we met zijn allen

ontwerp-bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017” ter inzage

In de periode 27 juni tot en met maandag 7 augustus 2017 ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017” ter inzage.

De tervisielegging is digitaal gepubliceerd in de Staatscourant en het Gemeenteblad. Verder zal er in het weekblad 1Leudal een kennisgeving worden geplaatst.
Het ontwerpplan is raadpleegbaar op RO-online (klik hier)