Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Restauratie Servaaskerk

Aan het meest karakteristieke gebouw in Nunhem, onze dorpskerk toegewijd aan Sint Servaas, wordt onderhoud gepleegd. Het was de bedoeling om ook de kerktoren onder handen te nemen. Na de aardbeving van 1992 heeft men de toren van de kerk gerestaureerd maar dat had beter gekund en daar zijn nu de gevolgen zichtbaar van. Het kerkbestuur heeft bij instanties die zich bezighouden met de restauratie van monumenten een bedrag opgevoerd voor het herstel van de toren, het oudste gedeelte van de kerk en een Rijkmonument, de kerkdeur, herstel van gebrandschilderde ramen, voegwerk en andere zaken. De commissie die de aanvraag beoordeelde heeft het vervangen van de kerkdeur en enkele andere posten goedgekeurd maar de toren geschrapt.

Zoals we na de Servaasprocessie hebben kunnen zien heeft pastoor van Dieteren toen de nieuwe deur met oud smeedwerk plechtig ingezegend. Andere onderdelen waar de komende tijd aan gewerkt wordt zijn de deuren bij de sacristie en de kinderkapel, het ijzerwerk voor de ramen van de sacristie, de ramen zelf, het voegwerk rond de kerk, scheuren in muren, kozijnen van ramen en een paar andere dingen.

Na afsluiting van deze werkzaamheden kan ons mooie er weer een tijdje tegen.