Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Servaasprocessie Nunhem

Zondagmorgen 26 mei was het weer tijd voor de jaarlijkse Servaasprocessie.

In de processie worden enkele kostbare vaandels, een fraaie monstrans en een beeld van Servaas meegevoerd die, zoals de legende vermeld, hier in het verre verleden het geloof heeft verkondigd en mensen gedoopt met water uit de Servaasput.

Om 9.30 uur was het vertrek vanaf de Servaaskerk, muzikaal begeleid door de Muziekvereniging Nunhem naar het eerste rustaltaar, de Magnificatkapel. Daar werd even halt gehouden. Pastoor Constantijn Dieteren sprak daar enkele gebeden uit en het koor zong. Vervolgens zegende de pastoor de deelnemers aan de processie en alle Nunhemmers.

Vanaf de Magnificatkapel trok de stoet verder op weg naar de Servaaskapel. Mensen die langs de route wonen hadden op verschillende plaatsen huisaltaartjes opgericht en op de straat bloemen of groen gestrooid.

 

Aangekomen bij de Servaaskapel werd daar in de open lucht een plechtige heilige Mis opgedragen. De belangstelling hiervoor was bijzonder groot.

Na deze plechtigheid ging het over de Servaasbrug en het Sennepad weer terug naar de Servaaskerk. Onderweg werd bij de Sint Jobkapel weer even halt gehouden.

Net als bij de Magnificatkapel werden ook hier weer enkele gebeden uitgesproken, werd door het koor gezongen.

Bij de kerk aangekomen werden de kostbaarheden weer de kerk ingebracht. De Muziekvereniging Nunhem speelde nog twee gloedvolle stukken en daarna werd de processie ontbonden.

De Servaasprocessie is jaarlijks terugkerende gebeurtenis die onlosmakelijk verbonden is aan Nunhem en die we in stand moeten houden!