Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Servaasprocessie Nunhem.

De start van de voorbereidingen voor de processie vonden al enige tijd geleden plaats. In een vergadering zijn toen de taken verdeeld.  Afgelopen zaterdag is men begonnen met het leggen van het bloemtapijt. Peter Adams tekende de figuren in het zand waarna men die “inkleurde” met bloemen. Het resultaat mocht er zijn.

Afgelopen zondag trok onder een stralend zonnetje de Servaasprocessie weer.  Om 9.30 uur vertrok de processie vanaf de Servaaskerk voorafgegaan door de muziekvereniging Nunhem naar het eerste rustaltaar de Magnificat kapel. Daar werd door het koor gezongen en ging pastoor van Dieteren voor in gebed en zegende de aanwezigen.
Vervolgens trok men verder naar de Servaaskapel. Onder weg sloten mensen aan waardoor de stoet steeds groter werd.

Het beeld van Servaas voor de opgang naar de kapel was ook prachtig in de bloemen gezet.

Bij de kapel aangekomen werd daar een plechtige H. Mis opgedragen.

Na de H.  Mis trok de processie over de Nieuwe Servaasbrug richting de Sint Job kapel.  Ook daar was een rustaltaar ingericht. Net als bij de Magnificatkapel werd daar door het koor gezongen, ging  pastoor van Dieteren voor in gebed en zegende de aanwezigen.

Vandaar ging het terug naar de kerk.  Daar werd nog een Te Deum gehouden. Toen iedereen de kerk verlaten had ging de kerkdeur dicht. Onze kerk heeft een nieuwe kerkdeur gekregen omdat de oude in zeer slechte staat verkeerde. Pastoor zegende de kerkdeur in.

Na de inzegening speelde de muziekvereniging Nunhem nog twee stukken waarna pastoor van Dieteren iedereen hartelijk bedankte voor hun inzet waardoor deze processie, als je het zo mag zeggen, een succes geworden is.

Wat dit jaar opviel was dat meer mensen dan andere jaren kleine altaartjes met het beeld van Servaas in de deuropening hadden opgesteld.
Ook was op verschillende plaatsen de straat versierd met bloemen of dennengroep.

De foto’s hieronder geven een impressie.