Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Vijf jaar Wensbus Leudal.

Mevrouw Wijnands

In 2014 heeft de dorpsraad Nunhem  ingeschreven op een project van de Provincie Limburg om met een Wensbus te gaan rijden.

De bussen, toen nog VEOLIA, hadden op veel trajecten een onvoldoende bezetting en dat kostte veel geld. Bij de nieuwe Openbaar Vervoer concessie die door ARRIVA met veel horten en stoten werd binnengesleept zouden die z.g. onrendabele ritten geschrapt worden.

Dat betekende dan wel een aantal met name ouderen mensen niet meer zouden kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en achter de bekende geraniums zouden belanden.

Dit probleem werd opgelost door de Wensbus in het leven te roepen. Vrijwilligers kregen van de Provincie een 8-persoons bus om de plekken waar geen OV-vervoer meer was te bezoeken.

Tijdens de proefperiode van 2 jaar reed onze bus onder de paraplu van de dorpsraad Nunhem omdat de organisatie een rechtspersoon moest zijn.

Naar het tafelen van de Seniorenvereniging

Omdat de organisatie nogal wat werk vergde hebben we de seniorenverenigingen van Buggenum en Neer gevraagd om samen de klus te klaren en dat is gelukt.

Onze passagiers zo’n 450 per maand zijn voor 95% mensen van boven de 65 jaar met uitschieters naar 80 en 90 jaar.

We halen ze op aan huis en brengen ze dan naar de dagopvang, een winkelcentrum, de kaartmiddag, het tafelen of eetpunt, het zwembad, de sport,

familie, de dokter enz. enz.

Deze mensen zijn dolblij met de wensbus en zien er iedere week weer naar uit.

In 2016 liep het proefproject af en concludeerde de provincie dat onze wensbus duidelijk aan een behoefte voldeed hetgeen betekende dat we verder mochten. We moesten nu wel een eigen stichting oprichten en kregen dan een spiksplinternieuwe bus.

De chauffeurs!

Het project Stichting Wensbus Leudal kan alleen maar bestaan dank zei de tomeloze inzet van een 20-tal vrijwilligers.

Afgelopen week hebben we het eerste lustrum gevierd met een gezellig diner in Neer.

Meer informatie vindt u op onze website wensbusleudal.nl