Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Forever Young middag

Op woensdag 3 oktober organiseerde de seniorenvereniging Nunhem in samenwerking met de dorpsraad Nunhem, St. Elisabeth & St. Charles, Synthese en de gemeente Leudal een middag voor de senioren van de gemeente Leudal in de Postkoets te Horn.

Wat de publieke belangstelling betrof werden de stoutste verwachtingen overtroffen. Er waren ruim 220 belangstellenden, er moesten nog stoelen bijgezet worden.
Na een woord van ontvangst door Theo van Duijnhoven werd door het koor Forever Young uit Venlo met een ongekend enthousiasme een groot aantal liedjes ten gehore gebracht.

Het koor bestaat geheel uit senioren, uitgezonderd de dirigente, waarvan de gemiddelde leeftijd rond de 75 jaar ligt. De “oudjes” enkele gewapend met een wandelstok en een paar met rollator zongen de sterren van de hemel en zweepte door inspirerend gezang en bewegingen verschillende aanwezigen in de zaal op om van hun stoel te komen en mee te dansen en de andere aanwezigen aan te zetten tot meezingen. Het was een uiterst gezellige boel en gehoord het applaus werd het gebodene zeer gewaardeerd.

Na het optreden werd door Theo van Duijnhoven verteld dat we proberen ook een Forever Young koor in het Leudal van de grond te krijgen.
Er hebben zich inmiddels al 20 mensen aangemeld maar er wordt gestreefd naar een aantal van 40.
Als u zich wil opgeven van kan dat via  vanduijnhoven@planet.nl   of via  0475 – 59 70 24

Tot slot werden naast Theo van Duinhoven ook nog Marion van den Bercken en Annie Peeters nog even het podium gevraagd omdat zij met hun drieën veel vrije tijd hebben gestopt in het organiseren van deze middag.  Ook dat werd met een hartelijk applaus onderstreept.