Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Jaarvergadering Dorpsraad-2

De jaarvergadering van de Dorpsraad handelend over 2018 incl. presentaties van diverse Nunhemse verenigingen op 3 april jongstleden was goed bezocht. De stukken van deze bijeenkomst, voor zover in het bezit van de Dorpsraad, staan  nu online op https://www.dorpsraadnunhem.nl/dorpsraad/agenda-bestuursvergadering/